Walczymy ze SMOGiem!

W ubiegłorocznym sezonie grzewczym PCD 24 przeprowadziło pomyślne testy systemu wykrywania nielegalnego spalania odpadów w Katowicach i Gliwicach. 
Nastał czas zmian - już teraz zatrudnij nowoczesną technologię do walki z rosnącym problemem niskiej emisji!

In last year's heating season, PCD 24 carried out successful tests of the system for detection of illegal waste incineration in Katowice and Gliwice. The time of change has come - now employ modern technology to fight the growing problem of low emissions!

 

 

 

Jesteś rolnikiem?

Jeśli tak - dobrze trafiłeś! Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym możesz odmienić swój sposób uprawy roli - zbierz dane, analizuj oraz wyciągaj wnioski w pełni automatycznie dzięki naszym rozwiązaniom dla rolnictwa!

 

If you are a farmer - you've come to the right place! Thanks to unmanned aerial vehicles, you can change your farming method - collect data, analyze and draw conclusions fully automatically thanks to our agricultural solutions!

Inspekcje urządzeń

Nasza technologia umożliwi Ci przeprowadzenie wizualnej diagnostyki wysoko położonych urządzeń (sieci energetyczne, maszty telekomunikacyjne itp.) bez narażania się na niebezpieczeństwo!

 

Our technology will enable you to perform visual diagnostics of high-located devices (power grids, telecommunications masts, etc.) without putting yourself in danger!

Zapoznaj się z szerokim asortymentem produktów oferowanych przez naszą firmę

Jesteśmy wszędzie tam gdzie wykorzystanie dronów może być przydatne